U kunt zich opgeven voor het lidmaatschap via het inschrijfformulier (zie het menublok 'Wordt lid').

Als u dat afdrukt, invult en met € 5,00 inschrijfgeld opstuurt aan de secretaris van de vereniging, dan komt u op de wachtlijst.

Vrij komende tuinen worden aangeboden aan mensen op die wachtlijst op volgorde van inschrijfdatum.
Wie aan de beurt is krijgt te horen welke tuinen beschikbaar zijn.

Sommige tuinen hebben een huisje of een kas. Hiervoor vraagt de vorige huurder van die tuin een overnameprijs, waarover u kunt onderhandelen.

Zodra de overdracht van een tuin is geaccepteerd, zijn er nog de volgende kosten:

€ 25,00 contributie voor het lidmaatschap (jaarlijks)

€ 10,00 entreegeld (eenmalig) bij de eerste tuinhuur

€ 20,00 borg voor de sleutel van het toegangshek (eenmalig; dit krijgt u terug als u de sleutel inlevert bij huurbeëindiging)

€ 75,00 borg voor de tuin (eenmalig; dit krijgt u terug als u de tuin netjes oplevert)

€ 0,60 grondhuur per m2 (jaarlijks)

Van leden wordt verwacht dat ze hun tuin goed onderhouden en ook betrokken zijn bij onze vereniging door een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke algemene werkzaamheden. Zo wordt tweemaal per jaar van u verwacht dat u op een zaterdagochtend meewerkt aan algemeen onderhoud voor onze vereniging. Ook hebben wij tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering.

Verder zijn er activiteiten waaraan u vrijwillig kunt deelnemen: zoals de plantjes/stekjesdag en de zwerfvuilopruimdag in het voorjaar, een open dag in de zomer, een jaarlijkse excursie, ontmoetingsactiviteiten in de kantine.

Drie maal per jaar worden de tuinen bekeken door een onafhankelijke tuincommissie, waarbij beoordelingspunten worden uitgedeeld. De tien mooiste tuinen krijgen een prijs die 's zomers feestelijk wordt uitgereikt.

Wilt u voor een tuin in aanmerking komen, vul het inschrijfformulier dan zo snel mogelijk in en stuur dit op aan:

'Tuinvereniging Oosterplas'

p.a. Anton Van Rijn

De Engstoep 14
5246 BD Rosmalen