Het bestuur van ATV De Oosterplas bestaat momenteel (2019) uit:

Voorzitter: vacature

Secretaris: Jenny van Gerven

Penningmeester: Anton van Rijn

Lid:  Marjan Vonk 

 

Er zijn drie commissies actief:

Winkelcommissie: in en verkoop van zaad, pootgoed, mest en tuinmateriaal

Terreincommissie: onderhoud complex

Activiteitencommissie: kantinebeheer en activiteiten

 

 

 

Zie statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.